Zajęcia odbywają się w Galerii BWA 
przy ul. Słowackiego 1,

W każdy wtorek od października do  czerwca,

 w godzinach 18:30 - 20:00.

Tarnów