O Akademii Architektury


Akademia Architektury to program edukacyjny dla młodzieży i dorosłych, mający na celu uwrażliwianie na zagadnienia z zakresu urbanistyki, architektury i wzornictwa. Prowadzone przez nas zajęcia oraz wykłady bazują na autorskim programie. Zależy nam, aby inspirować do niezależnego, krytycznego

i odpowiedzialnego myślenia o naszym otoczeniu. Jakość przestrzeni, w której żyjemy oraz nikły stan edukacji w tym zakresie to nasze najsilniejsze motywacje do tworzenia Akademii Architektury.
 

 


Jak działamy
 

W ramach Akademii Architektury prowadzimy cykliczne zajęcia warsztatowe przeznaczone dla młodzież  oraz  wykłady dla różnych grup wiekowych podejmujące tematykę szeroko pojętej architektury i urbanistyki. Wykłady kierowane są  również do osób, które pragną uzupełnić swoją wiedzę oraz z większą świadomością odbierać i wpływać na swoje bliższe oraz dalsze otoczenie.