0
0

autor: Hondelatte Laporte Architectes, obiekt: Giraffe childcare centre

O Akademii Architektury 


Akademia Architektury to powstała w 2016 roku inicjatywa edukacyjna, mająca na celu uwrażliwianie młodzieży i dorosłych na zagadnienia z zakresu urbanistyki, architektury i wzornictwa. Prowadzone przez nas warsztaty oraz wykłady bazują na autorskim programie. Zależy nam, aby inspirować do niezależnego, krytycznego i odpowiedzialnego myślenia o naszym otoczeniu. Jakość przestrzeni, w której żyjemy oraz nikły stan edukacji w tym zakresie to nasze najsilniejsze motywacje do tworzenia Akademii Architektury.

 

Jak działamy 

 

W ramach Akademii Architektury prowadzimy cykliczne zajęcia warsztatowe przeznaczone dla młodzieży  oraz  wykłady dla różnych grup wiekowych podejmujące tematykę szeroko pojętej architektury i urbanistyki. Wykłady kierowane są  również do osób, które pragną uzupełnić swoją wiedzę oraz z większą świadomością odbierać i wpływać na swoje bliższe oraz dalsze otoczenie. Ponadto tworzymy także narzędzia edukacyjne dla szkół i przedszkoli.

 

 


   Przeprowadziliśmy  ponad                     warsztatów

   dla  młodzieży,  szereg  wykładów  dla   dorosłych, 

                  krótkich filmów popularyzatorskich oraz                        kilka   narzędzi  edukacyjnych  dla  dzieci.